Moodle tizimida elektron o'quv kontentni maqsad qilib qo'yganlar uchun hamda o'z navbatida O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi barcha Oliy ta'lim muassasa xodimlari professor, pedagog - o'qituvchi shuningdek, talabalar foydalanishi mumkin bo'lgan Intensiv kurs.